Home » Laina firmalle vakuudet

Laina firmalle vakuudet

Kun yritys hakee lainaa, tarvitaan usen jotain vakuuksia, jotta se voi saada lainan. Erityisesti haettaessa suuria lainoja, vakuuksien vaatimukset nousevat. Yrityslainat ovat yleensä isoja ja niiden suuruudet liikkuvat kymmenistä tuhansista euroista aina miljooniin. Näin suuria summia tuskin kukaan haluaa lainata, ilman takuita siitä, että lainaaja saa varmasti lainasummansa takaisin.

Reaalivakuus ja henkilötakaus

Vakuudet voidaan jakaa kahteen eri luokkaan eli reaalivakuuksiin ja henkilövakuuksiin. Toisinaan lainanantaja voi vaatia, että lainan takauksesi tulee molemmat. Reaalivakuuksilla tarkoitetaan yrityksen omistamia kiinteitä omaisuuseriä kuten kiinteistöjä, rakennuksia, metsää, osakkeita tai laitteistoa. Koska erityisesti alkuvaiheessa yritykselle ei ole kertynyt paljoakaan kiinteää omaisuutta, vaaditaan siltä myös muita vakuuksia. Vakuutena voi toimia myös yrityksen hallussa olevat kiinnitykset tai takaukset.

Toisinaan vakuutena voi toimia myös rahoituksen kohde tai saatava. Kyseessä on tällöin leasing tai investiontirahoitus. Esimerkiksi leasing-takauksessa yritys menettää leasing-sopimuksen kohteena olevan omaisuuserän, jos se ei pysty hoitamaan velkojaan. Yksi vakuusmuoto on myös factoring eli saatavakanta.

Reaalivakuuksien lisäksi yritykseltä saatetaan vaatia myös henkilötakausta. Takaaja on tällöin esimerkiksi yrityksen vastuuhenkilö tai osakas. Hän on itse vastuussa yrityksen lainoista omalla omaisuudellaan, mikäli yritys ei suoriudu lainoistaan. Henkilötakaus on näissä tapauksissa myös omavelkainen takaus, joka tarkoittaa, että lainan erääntyessä, jos yritys ei ole sitä maksanut, voi luotonantaja siirtää vaatimuksen lainan takaisinmaksusta heti takaajalle. Takaaja vastaa lainastaa kuin se olisi hänen omansa, eikä siitä voi päästä eroon muuta kuin maksamalla. Henkilötakausta vaaditaan yleensä yrittäjiltä ja myös haettaessa lainaa erilaisilta netin lainapalveluilta. Lainan takaamisen tuomaa vastuuta kannattaa aina miettiä, ennen kuin siihen ryhtyy. Jos haluat lukea lisää aiheesta Laina firmalle vakuudet, klikkaa linkkiä ja pääset tutustumaan aiheeseen.

Factoring rahoituksen muotona

Mikäli yritys haluaa saada rahoitusta jollain muulla tavalla, kuin hakemalla lainaa, on yksi mahdollisuus factoring. Siinä rahoitusyhtiö tarjoaa luottoa yrityksen laskusaatavia vastaan. Se on laskusaatavien rahoittamista, kun yritys haluaa saada avoimien laskujen suoritukset tililleen välittömästi.

Factoring-rahoitusta on mahdollista hakea sekä netin rahoitusyhtiöiltä että pankeista. Hyödyntämällä factoringia yritys voi nostaa sen käyttöpääomaa erittäin nopeasti. Tämä myös lisää sen maksukykyä. Käytännössä factoring toimii niin, että yrityksen myyntilaskut siirretään rahoitusyhtiölle ja rahoitusyhtiö maksaa laskuista summan yrityksen tilille. Kyseessä on tietenkin maksullinen palvelu, josta voidaan veloittaa esimerkiksi kuukausittain erilaisina palvelumaksuina. Yritys saa tililleen heti noin 80 % laskujen arvosta ja lopun summan, kun asiakas on maksanut laskun rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö saa myös vastuulleen laskujen perinnästä huolehtimisen ja maksujen seurannan. Esimerkiksi perintäprosessit alkavat rahoitusyhtiön toimesta ja tämä myös vähentää yrityksen työvoiman tarvetta, kun se voi ulkoistaa nämä prosessit rahoitusyhtiölle. Yleensä factoring-sopimus edellyttää, että yritys siirtää kaikki avoimet laksunsa rahoitusyhtiölle, mutta on saattaa olla myös mahdollista käyttää factoringia yksittäisten esimerkiksi erittäin isojen laskujen kohdalla. Ehdot riippuvat aina rahoitusyhtiöstä.

Vertaislainasta rahoitusta yritykselle

Vertaislaina on mielenkiintoinen ja melko uusi tapa saada rahoitusta yrityksen toimintaan. Sitä voi hakea netin kautta ja netissä on paljon erilaisia rahoitusyhtiöitä, jotka tarjoavat isojakin summia vertaislainaa. Vertaislainahakemuksen voi täyttää netissä yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan yleensä oleellisia tietoja yrityksestä, kuten tilinpäätöstietoja, tuloslakselma, tase ja muita mahdollisia tietoja. Hakemuksessa tulee myös kertoa kuinka paljon lainaa tarvitaan ja minäklaisella korolla ja maksuajalla yritys on valmis hakemaan lainaa. Nämä tiedot kannattaakin miettiä ennakoon, jotta lainahakemuksen saa kerralla nopeasti täytettyä eikä hakemukseen tule hutiloiden mietittyjä lukuja. Laina-aika ja korko ovat kuitenkin oleellisia osia lainan takaisinmaksua ajatellen.

Kun lainahakemus on lähetty, yritys saa vastauksia lainantarjoajilta eli sijoittajilta. Nämä tarjoukset voi joko hyväksyä tai hylätä eli pelkän hakemuksen lähettäminen ei sido yritystä ottamaan lainaa. Lainahakemus on esillä noin muutaman viikon ajan, jonka kuluessa sijoittajat voivat lähettää tarjouksiaan.