Home » LEI-tunnus

LEI-tunnus

LEI-tunnus eli englanniksi LEI code on kansainvälisesti käytössä oleva yhteisötunnus, joka on tarpeen, mikäli yritys toimii rahoitusmarkkinoilla. Rahoitusmarkkinoihin sisältyvät sekä osake- että joukkovelkakirja- ja johdannaismarkkinat. LEI-tunnus ei ole pakollinen, mutta toimiessa kapankäynnissä yritys on pankin tai pörssimeklarin kaupankäyntitapahtumissa sopimuskumppani juuri LEI-tunnuksen avulla.

LEI-tunnus on pakollinen

LEI-tunnus tulee myös näkyviin arvopapereiden kaupparaportoinnissa. LEI-tunnus on liiketoimen edellytys eli jos yritys käyttää rahoituspalvelua ja sillä ei ole LEI-tunnusta, ei rahoituspalvelu pysty tekemään asiakkaan kanssa tai tämän puolesta liiketoimia.

LEI-tunnuksen avulla yhdistetään oikeushenkilö sen tärkeisiin viitetietoihin kuten nimeen, sijaintiin jne. Sen avulla oikeushenkilöt voidaan tunnistaa ympäri maailmaa kaikenlaisissa erilaisissa valvontatarkoituksissa. LEI-tunnukset ovat käytössä koko maailman rahoitusmarkkinoilla ja ilman tunnusta kaupankäynti ei yrityksiltä onnistu.

LEI-tunnukset ovat maksullisia ja niistä peritään vuotuinen veloitus. LEI-tunnuksen hinta riippuu siitä, keneltä reksiterinpitäjältä niitä hakee. Hintatietoinen yritys vertailee eri tahojen veloittamat hinnat tunnuksen hakemisesta ja rekisteröinnistä. Eri palveluntarjoajien hintoja vertaillessa, kannattaa tarksitaa, että kaikki mahdolliset kulut on ilmoitettu. Usein hintoja voidaan ilmoittaa ilman GLEIF-maksua. Se on tällä hetkellä 11 dollaria yhden vuoden reksiteröinnistä. Eri palveluntarjoajilla on myös erilaiset tavat muistuttaa tunnuksen umpeutumisesta, tai sitten ne eivät muistuta siitä lainkaan

LEI-tunnuksia myöntää GLEIF eli Global Legal Entity Indentifier Foundation. Se on perustettu G20-maiden aloitteesta. LEI-tunnuksen pakollisuudesta kaupan rekisteröinnissä ja julkistamisessa päätti EU, ja se on ollut pakollista aina 3.1.2018 alkaen.

LEI-tunnus on jokaisella yrityksellä omanlaisensa, eikä kahdella yrityksellä voi olla samanlaista tunnusta. Tunnus myönnetään vain yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja sen voimassaolo aika lasketaan sen hakupäivästä lähtien. Jos LEI-tunnusta hakee vaikkapa 1.2.2019 niin se on voimassa 1.2.2020 saakka. LEI-tunnuksen umpetumisen jälkeen yritys ei enää voi tehdä kauppoja rahoitusmarkkinoilla, vaan sen on haettava uusintaa tunnukselle.

LEI-tunnuksen automaattinen uusinta

LEI Registerillä on käytössään onneksi kätevä ja maksuton monivuotisen LEI-tunnuksen automaattinen uusimispalvelu. LEI Registerin kumppaneina on monia paikallisia reksiterinpitäjiä, joten se voi tarjota tätä palvelua. LEI Registerin avulla yritys voi varmistautua, että tunnus ei umpeudu, sillä se ilmoittaa yritykselle tunnuksen umpeutumisesta viimeistään kuukautta ennen kuin tunnus umpeutuisi. Merkitystä ei ole sillä, kuinka pitkäksi aikaa ensihakemuksen tunnuksen voimassaolosta yritys on tehnyt. LEI-tunnuksen voimassaoloaikaa voi hakea kerralla vuoden lisäksi vaikkapa kolmeksi tai viideksi vuodeksi. LEI Register muistaa tämän päivän ja muistuttaa yritystä tunnuksen vanhenemisesta.

LEI-tunnus on pitkä ja se koostuu yhteensä kahdestakymmenestä kirjaimesta ja numerosta. Sitä voi tulkita seuraavalla tavalla. Neljä ensimmäistä tunnuksen merkkiä yksilöi tunnuksen myöntäneen paikallisen rekisterinpitäjän. Tunnuksen viides ja kuudes merkki on aina nollat. Ne toimivat erottajina rekisterinpitäjäntunnuskoodin ja yrityksen yksilöivän yhdistelmän välissä. Tämän jälkeen tunnuksessa on jokaiselle yritykselle annettu ainutlaatuinen numeroyhdistelmä eli merkit 7-18. Näiden jälkeen tunnisteessa on vielä kaksi kontrollimerkkiä.

 

LEI-tunnusta on helppo hakea

Voit hakea LEI-tunnusta leitunnus.fi sivustolla suoraan klikkaamalla LEI-tunnus.

LEI-tunnuksen pääsee hakemaan kolmivaiheisen prosessin kautta. Vaikka se saattaa kuulostaa monimutkaiselta, kyseessä on kuitenkin erittäin yksinkertainen ja helppo asia. Sinun täytyy ensin täyttää kaikki Leitunnuksen sivuilla olevat lomakkeet, jotka löytyvät LEI-hakulomakkeesta. Sen jälkeen lähetät vain hakemuksesi ja suoritat maksun joko luottokortin avulla tai Paypalia käyttäen. Kun maksusuoritus on saapunut, tietosi käsitellään ja saat LEI-koodin itsellesi sähköpostilla.

LEI-tunnuksia voi hakea kaikilta GLEIF:n valtuuttamilta paikallisilta rekisterinpitäjiltä. Hakemuksen täyttäminen ei ole pitkällinen prosessi, vaan aikaa siihen kuluu vain noin muutama minuutti. LEI-tunnuksien luominen on nopeaa ja sen saa normaalisti käyttöön heti maksamista seuraavana päivänä. Tilaamalla tunnuksen Leitunnus.fi osoitteen kautta, tunnuksen saa alle 24 tunnin sisällä laskun maksamisesta.